Biuro Obsługi Interesantów


Maria Matkowska
(95) 7632 155
(95) 7151 606

pokój 5

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku:
poniedziałki od 8:15 do 18:00,
pozostałe dni tygodnia od 8.15 do 15:15.

Dane adresowe:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
ulica: Rynek 2-3
66-500 Strzelce Krajeńskie

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.