Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o działalności Sądu - tekst łatwy do czytania

Siedziba:

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
ul. Rynek 2-3
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.   95 7632 155
fax   95 7630 976

NIP 2810085839
REGON: 000646274-00032

Godziny urzędowania:

- Godziny urzędowania Sądu:

  • poniedziałek: 7:15 - 18:00
  • wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

- Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

  • poniedziałek: 8:00 - 17:45
  • wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

- Godziny urzędowania Czytelni Akt:

  • poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄObowiązek udzielania pomocy podczas pobytu w Sądzie stronom, uczestnikom postępowania, oskarżonym, świadkom i pokrzywdzonym, między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, spoczywa na pracownikach Biura Obsługi Interesantów.


Dane kontaktowe:
tel. 957632155
e-mail: informacja@strzelce-kraj.sr.gov.pl

WEJŚCIE DO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH:

Osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się do budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich wejściem głównym od ul. Rynek 2-3.
Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze lewego skrzydła Sądu, do którego prowadzą schody wyposażone w podjazd dla wózków.

Przed Sądem znajdują się miejsca parkingowe, wśród których są dwa pola dla osób niepełnosprawnych oznaczone odpowiednim znakiem. Dzwoniąc pod numer 957632155 osoba z niepełnosprawnością uzyska informację na temat dotarcia do budynku.  

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich można skorzystać z pętli indukcyjnej usytuowanej w Biurze Obsługi Interesantów.


INFORMACJE DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Uprzejmie informujemy, że budynek Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich jest wyposażony w tablice tyflograficzne znajdujących się na parterach obu skrzydeł.
Tablice tyflograficzne zawierają GEOznaczniki systemu GMark - bezpłatna aplikacja do pobrania na Google Play i Apple Store. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).


INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Zgodnie ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 ze zm.) do budynku Sądu oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U.2010.399).

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-09 15:07:47
Publikacja w dniu:
2023-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-09 15:05:50
Publikacja w dniu:
2023-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-09 15:04:26
Publikacja w dniu:
2023-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-19 13:57:48
Publikacja w dniu:
2023-01-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 12:39:02
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 12:38:41
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 12:02:34
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 12:00:52
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 11:59:40
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 11:57:30
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 11:51:06
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 11:32:27
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-06 15:01:10
Publikacja w dniu:
2021-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-28 10:22:56
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19 11:50:16
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-02 10:35:14
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29 08:26:32
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29 08:23:19
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29 08:21:57
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29 08:18:16
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d