Rachunki bankowe

Numery kont bankowych obowiązujące od dnia powołania jednostki tj. 01.01.2015r.:

  1. Dochody - NBP O/O Zielona Góra - 41 1010 0055 1113 0050 4100 0000
  2. Wydatki - NBP O/O Zielona Góra - 45 1010 1704 0020 2022 3000 0000
  3. Sumy na zlecenie - NBP O/O Zielona Góra - 32 1010 1704 0020 2013 9800 0000
  4. Fundusz socjalny - NBP O/O Zielona Góra - 15 1010 1704 0020 2018 9110 0000
  5. Sumy depozytowe BGK O/ Zielona Góra:
  • PLN - 69 1130 1017 0021 1002 8190 0004
  • USD - 42 1130 1017 0021 1002 8190 0005
  • EUR - 26 1130 1017 0021 1002 8190 0002
  • CHF - 53 1130 1017 0021 1002 8190 0001
  • GBP - 96 1130 1017 0021 1002 8190 0003

       6. Wpłaty z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - BGK O/Zielona Góra - 38 1130 1222 0030 2044 5420 0001

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy.
(np. koszty IC 100/15, opłata od wniosku I C 100/15, grzywna II K 100/15)

W przypadku wnoszonych opłat, gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana, należy koniecznie wskazać
Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz Imię i Nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego.
(np. Jan Kowalski przeciwko Janowi Nowakowi)

Zamieszczanie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych.

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-06-27 11:22:51
Publikacja w dniu:
2024-06-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-06-27 11:20:36
Publikacja w dniu:
2024-06-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d