Prezes Sądu

Prezes
SSR Katarzyna Zbieg
(95) 763 2161; (95) 763 0920

pok. 23b

 

V-ce Prezes
SSR dr Robert Słabuszewski
(95) 763 2161; (95) 763 0920

 

Godziny przyjęć interesantów
wtorek: 10.00 - 11.30

Przyjmowanie interesantów ograniczone ze względu na panujące warunki pandemiczne.
Więcej informacji w zakładce aktualności w artukule "Ograniczenia w działalności Sądu Rejonowego".

Na spotkanie z Prezesem w sprawach skarg i wniosków zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu. Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:30.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu:

  1. kieruje sadem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub kierownika finansowego sądu,
  2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.

Prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-04-09 10:28:34
Publikacja w dniu:
2024-04-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-07 07:10:41
Publikacja w dniu:
2023-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-08 16:57:00
Publikacja w dniu:
2023-01-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-05 14:56:44
Publikacja w dniu:
2023-01-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-04 14:55:52
Publikacja w dniu:
2022-04-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-06 14:52:03
Publikacja w dniu:
2021-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-28 10:08:07
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-14 09:48:32
Publikacja w dniu:
2021-01-14
Zmiany:
Podejrzyj