Prezes Sądu

Prezes
SSR Anżelika Kucharczyk
(95) 763 2161; (95) 763 0923
(95) 715 1607

pok. 23b

 

Wiceprezes
SSR Sybilla Bernatowicz
(95) 763 2161; (95) 763 0923
(95) 715 1607

pok. 23b

 

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek: 10.00 - 11.30

Na spotkanie z Prezesem w sprawach skarg i wniosków zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu. Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:30.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu:

  1. kieruje sadem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub kierownika finansowego sądu,
  2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.

Prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d